Välkommen på traditionell motions- och grilldag den 3.3.2024 kl. 13:00.

Plats: Grillstuga vid sandplan i Söderfjärden